Kontakt


Główna siedziba :
Association Franco-Polonaise
Maison Pour Tous de Courdimanche
24 Rés. Courdimanche
91940 LES ULIS

Korespondencja :
18, La Vaucouleur - 91940 Les Ulis (Francja)

E-mail : 

Członkowie biura :
Przewodnicząca : Mariola Koperski
Z-ca przewodniczącego :  Bożena Teodorowicz
Skarbnik : Katarzyna Jaworowicz
Z-ca Skarbnika : Nieobsadzone
Sekretarz : Agnieszka Wojtyczek-Bonnand


Członkowie Rady Nadzorczej i ich funkcje
:

Mariola Koperski - Koordynacja
Agnieszka Wojtyczek
- Jezyk polski (ojczysty i obcy) dla dzieci (pow 7 lat)
Katarzyna Segard, Anna Grzegorczyk - Klub Tutusia (3-6 lat)
Agnieszka Wojtyczek- Jezyk polski dla doroslych
Iwona Figuła - Życie stowarzyszenia
Bożena Teodorowicz -
Życie stowarzyszenia / Café-rencontres
Katarzyna Jaworowicz -
Projekty dla dzieci
Ewelina Laronze - Projekty kulturalne, spotkania
Boguslawa Mennesson - Czlonek Rady Nadzorczej
Iwona Karwacka - Czlonek Rady nadzorczej
Władysław Malina - (Członek komisji budżetowej)

Strony zaktualizowane (w.2) – Listopad  2022

Copyright : Kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentów znajdujących się w tym serwisie jest dozwolone pod warunkiem publikowania ich w całości, z podaniem źródła :
Association Franco-Polonaise 91940 Les Ulis
© [Association Franco-Polonaise2001~2013]