Język polski

Informacje 2022/2023

1. Polonijna Społeczna Szkoła  Nauczania - zajęcia i dziecięce warsztaty językowe

          

Stowarzyszenie organizuje spotkania i warsztaty językowe dla dzieci. Celem ich jest doskonalenie znajomości języka polskiego oraz utrzymywanie tradycji naszych przodków. Klub Tutusia to zajęcia w formie zabaw, śpiewu, tańca i lektury oraz prac ręcznych (wiek 3-5/6 lat).  Dla starszych dzieci i  młodzieży zajęcia obejmują naukę pisania i czytania oraz historię i geografię Polski. Prowadzimy takze naukę polskiego jako języka obcego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę rano (oprócz wakacji szkolnych).
Jesteśmy zarejestrowani w bazie Polska-Szkola.PL jako społeczna szkoła „edukacji uzypełniającej”. Należymy także do Macierzy Społecznych Szkoł Polonijnych we Francji.

Organizacja zajęć w 4 grupach wiekowych : 3 do 5/6 lat; 6-7 lat ; 8 do 12 lat oraz grupa j. polski jako obcy (dzieci od lat 7).

Działalność szkoły wspierana jest :

- Informujemy, ze w roku 2022 nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego
: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze i Francji
Kwota dotacji w 2022 r : 8365,- PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 267 010,30 PLN
Zadanie publiczne ” Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze i Francji” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania
.-
W latach 2020 i 2021 działalność szkoły dofinansowana była przez Stowarzyszenie Wspolnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- W latach 2018-2019 naszą działalność wspierali : Fundacja Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL-2018, z dotacji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku” oraz Stowarzyszenie Wspolnota Polska.

          

2. Nauka języka polskiego metodą klasyczną

Nauka języka obcego nie ogranicza się jedynie do poznania reguł i struktury, lecz opiera się równiż na jego kontekście historyczno-kulturalnym i socjologicznym.
Nauczanie obejmuje więc również zaznajomienie uczestników z cywilizacją kraju.
Wykładowcami są osoby, pochodzenia polskiego.  Jest to ważny atut w nauce fonetyki i ekspresji słowniczej

Lekcje grupowe dla dorosłych  w czwartek wieczorem natomiast dla dzieci w sobote.
Zapytaj o kalendarz zajęć. Zajęcia odbywają się w : Maison Pour Tous de Courdimanche i w LCR (Local Collectif Résidentiel) de Tournemire, 91940 Les Ulis
Informacje pod  nr : 06 69 01 83 73

3. Aplikacje do nauki j. polskiego :

I. Abc Apprendre  - http://www.abc-apprendre.com/langues/polonais.php
II. Apprendres les Langues - http://initiation.apprendre-langues.com/polonais.php
 

4. Metody do indywidualnej nauki języka polskiego

W dzisiejszych czasach istnieje wiele sposobów nauczania oraz dużo materiałów pomocniczych dla « samouków ». Nauczanie tradycyjne zostało rozszerzone o metody interaktywne. Coraz częściej sięgamy po oprogramowanie komuterowe.  Dobry wynik znajomości można osiągnąć w ciągu 3-6 miesięcy, poświęcając na naukę tylko trzy godziny tygodniowo.  Niestety do dziś jest bardzo mało materiałów do nauki języka polskiego dla Francuzów. Poniżej proponujemy dwa wydawnictwa bardzo znane we Francji, w tym metoda Assimil istniejąca ponad 80 lat.  

I. IDIOMAS, specjalista lingwistyczny od  roku 1995. Metoda interaktywna  na DVD-rom
- ISBN 978 905 9150 638 – kurs dla początkujących
- ISBN 978 905 9150 645 – kurs dla zaawansowanych

II. ASSIMIL, specjalista nauczania metodą dla samouków. Wydawnictwo istnieje od 1929 roku
- ISBN 978 270 0580 075 – zestaw 1 książka  + 4 CD audio + 1 CD MP3
- ISBN 2 7005 2063 7 – zestaw 1 książka + 4 CD audio

III. REA, wydanie 2004. Metoda interaktywna z CD-Rom.
- ISBN 978 83 7544 031 7 -
kurs dla początkujących - zestaw 1 książka  + 1 CD-Rom

.

Metoda Idimas - DVD-rom