Nasza historia


I tak to się zaczęło... 13 grudnia 1981. W Polsce wprowadzony jest stan wojenny. Stan wojenny... słowa wybrane trafnie aby zastraszyć, uderzyć . Uderzenie to jest silne, w Polsce i poza nią. W rejonie Les Ulis ludność prόbuje zrozumieć... Zorganizowano projekcję filmu „ Człowiek z żelaza” połączoną z trochę jałową debatą (jak zwykle w takim przypadku) gdyż nikt nie zna “okoliczności towarzyszących wypadkom”. Nadchodzą pierwsze dary, organizujemy pierwszy transport, około 3 ton odzieży, żywności i lekόw.

Droga do Polski jest długa i trzeba jakoś wypełnić czas spędzony za kierownicą. W dyskusji pada pytanie: co można jeszcze zrobić dla dzieci ? Kolonie !  

W taki właśnie sposόb (i po udanym porozumieniu z Tow. Przyjaciόł Dzieci), z wielką emocją i wzruszeniem ujrzeliśmy na początku sierpnia 1982 r. trzydzieścioro sierot i pόłsierot z woj. bydgoskiego, ktόre dumne z zawiązanych na szyi biało-czerwonych chust wysiadały z autokaru w Les Ulis. Trudno jest opisać silne przeżycia sierpniowe, bogactwo wymiany i nawiązane przyjaźnie, a potem bόl rozstania, łzy dzieci i dorosłych.

Odtąd, każdego roku gościliśmy w Les Ulis grupę młodych Polakόw.   W okresie 13-tu lat nastąpiło kilka “drobnych” zmian. Dzieciom z Polski towarzyszyło dziesięcioro student όw. Francuskie dzieci z Les Ulis spędzały 3 tygodnie w Borach Tucholskich, skąd przywoziły niezapomniane wrażenia i chęć ponownego wyjazdu. Wymianę zakończono w 1995 roku.

Wszystko to złożyło się na powstanie Stowarzyszenia Polsko-Francuskiego. Było to nieuniknione. Jesteśmy wdzięczni ówczesnym władzom miasta za stworzenie przyjaznego klimatu, w którym mogliśmy się spotkać.

 

1982 : Pierwszy przyjazd polskich dzieci do Les Ulis

1984 : Pierwsze kolonie dzieci z Les Ulis w Polsce

1992 : Powstanie Towarzystwa Polsko-Francuskiego w Les Ulis

1993 : Deklaracja organizacji w urzędzie podprefektury w Palaiseau (5 maja)

1994 : Wymiana licealna Bydgoszcz/Les Ulis

1994 : Pierwszy kurs języka polskiego dla dorosłych i dla dzieci

1997 : Pierwszy kurs języka i cywilizacji francuskiej dla młodzieży polskiej

        2000 : Pierwszy klub inwestycji

2002 : Podpisanie Karty Polaka (na zjeździe Polonii francuskiej w Lens)

2003 : 10-ta rocznica istnienia organizacji

2004 : Udział w Krajowym kongresie Polonii oraz powołaniu Federacji Polonii Francuskiej

Być członkiem organizacji oznacza jednomyślną gościnność i przyjaźń